1151 Budapest, Fő út 58.  •   info@diszpecserdirekt.hu  •   +36 70/420-76-99

A mi küldetésünk: A kármegelőzés!

 

Vállalkozásunk küldetése nem egyfajta utólagos elszámoltatás. Nem az a célunk, hogy megállapítsuk, egy esetlegesen bekövetkezett káresemény esetén ki nem végezte el a feladatát.

A mi küldetésünk: A kármegelőzés!

A technika segítségével, nem automatizáltan hanem valós személyes felügyelettel végrehajtatjuk a megszabott feladatokat, hogy ne következhessen be a káresemény!  

 • a Szolgáltató a telephelyén saját tulajdonú, kiépített és folyamatosan üzemelő (24 órás) járőrellenőrző távfelügyeleti központot üzemeltet.
 • a Szolgáltató a tevékenységet a saját tulajdonú RFID Patrol GPRS típusú járőrellenőrzésre is alkalmas berendezéseinek rendelkezésre bocsátásával biztosítja az előfizetői számára. A berendezés alkalmas élőerős őrzést végző vagyonőrök járőrtevékenységének távoli ellenőrzésére, járőrelmaradás esetén azonnali beavatkozásra.
 • a Szolgáltató a szerződés aláírását követően vállalja előfizető által a szerződés 1. sz. mellékletét képező táblázatban szereplő adatok alapján (megfelelő mennyiségű olvasó és jeladó berendezés) járőrellenőrző rendszer telepítését, és folyamatos 24 órás felügyeletét melynek során:
  • a felügyelet alatt a szolgáltató biztosítja a járőrellenőrző berendezés és a diszpécser központ közötti folyamatos kapcsolatot melyen fogadja az egyes eszközökről a felügyeleti számítógépbe érkező információkat.
  • a rendszert felügyelő, beavatkozásra képes és alkalmas folyamatos diszpécser szolgálatot
  • a diszpécser soron kívüli, az 1. sz. mellékletben meghatározott jelentési kötelezettségének teljesítését
  • Ellenőrzőpont (érintés) kimaradása esetén a járőrellenőrző eszközön keresztül kapcsolatot létesít a helyszínen dolgozó vagyonőrrel, és informálódik a kimaradás okáról, felszólítja a járőrkör teljesítésére
  • Amennyiben a vagyonőrrel a diszpécser nem tud 15 percen belül kapcsolat teremteni vagy a vagyonőr nem teljesíti a felszólítás után sem a járőrkört, a diszpécser az előfizető által meghatározott módon értesíti az Előfizető által a szerződés mellékletét képező 1. sz. táblázatban megadott elérhetőségen az Előfizető megbízottját a járőrkör kimaradásról, megadva a kimaradás helyét, idejét, és az addig tett intézkedések tartalmát
  • A diszpécser központ számítógépére érkező adatok tárolását, tárgyhónap végén 2 munkanapon belül a telephely vagy járőrellenőrző berendezések adatai alapján kiértékelés elkészítését és az összes adat kívánság szerinti formátumban történő továbbítását.
  • A meghibásodott olvasó berendezés 72 órán (Budapesten 24 órán) belüli ingyenes cseréjét, rongálás esetén (mechanikai, vagy elektronikus hiba okán) költségtérítéssel.
  • Az Előfizető rendelkezésére bocsátott eszközöket karbantartja és javítja, de a javítás kizárólag a rendeltetésszerű használatból fakadó hibák javítására vonatkozik, minden egyéb meghibásodás az Előfizető érdekkörében rendezendő.